مراکز وواحدها
1401/5/22 شنبه
دانشگاه پیام نورمرکز زنجان

دانشگاه پیام نورصائین قلعه

دانشگاه پیام نورخرمدره

دانشگاه پیام نورمرکز قیدار

دانشگاه پیام نور سلطانیه

دانشگاه پیام نور طارم

دانشگاه پیام نور ماهنشان
پیشخوان آنلاین
1401/5/22 شنبه
سامانه پیشخوان خدمت دانشگاه پیام نور سالم ترین و سریعترین راه جهت پیگیری تقاضای ارباب رجوع در دانشگاه پیام نور است، اظهار داشت: همکاران ، دانشجویان و ارباب رجوع می توانند به راحتی و در سریعترین زمان ممکن بدون صرف هزینه ضمن ثبت درخواست خود در سامانه پیشخوان خدمت دانشگاه پیام نور با دریافت شماره پیگیری و شماره نامه از طریق پیامک می توانند آن را پیگیری کنند.
تماس با ما
1401/5/22 شنبه
برگزیده ترین اخبار
بيشتر
 

 

 

 
 
 
 
اطلاعیه ها
بيشتر
فرهنگی ودانشجویی
بيشتر
دانشجویان ورودی جدید
بيشتر
امتحانات
بيشتر