امتحانات
1402/10/3 یکشنبه
آخرین مهلت شرکت در رزم آزمون دروس عمومی
آخرین مهلت شرکت در رزم آزمون دروس عمومی چهارشنبه ششم دی ساعت 10صبح میباشد

.

آخرین مهلت شرکت در رزم آزمون دروس عمومی چهارشنبه ششم دی ساعت 10صبح میباشد.شرکت کلیه دانشجویانی که درس عمومی این نیمسال انتخاب نموده اند در رزم آزمون الزامی میباشد.آدرس سامانه:
https://LMS.ZANJAN.PNU.AC.IR/

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر