امتحانات
لغو امتحانات یکم ودوم خرداد ماه 1403
زمان برگزاری آزمونهای دروس عمومی به صورت الکترونیکی
آخرین مهلت شرکت در رزم آزمون دروس عمومی
تغییر تاریخ امتحان دروس عمومی مورخ 11 دی
فایل نهایی ازمون دروس عمومی
راهنمای شرکت در آزمون دروس عمومی
تاریخ امتحانات آنلاین دروس عمومی در سامانهLMS
دستورالعمل برگزاری آزمون پایان نیمسال اول دانشجویان دانشگاه پیام نور اعلام شد
آزمون آزمایشی جهت آشنایی با نحوه آزمون
آموزش نحوه اعتراض به سوالات امتحانی
آموزش مشاهده نمرات در سایت گلستان
نکات مهم امتحانات
1
نسخه قابل چاپ