امتحانات
1402/9/14 سه‌شنبه
تاریخ امتحانات آنلاین دروس عمومی در سامانهLMS
جدول زمانی برگزاری امتحانات آنلاین دروس عمومی در سامانه

.

ساعت تاریخ روز نام درس  
13/00 10/14 دوشنبه اندیشه اسلامی (1) 1
14/00 10/14 دوشنبه دانش خانواده 2
08/00 10/12 سه شنبه تفسیر موضوعی قرآن 3
10/00 10/12 سه شنبه زبان خارجه 4
11/00 10/12 سه شنبه اندیشه اسلامی (2) 5
13/00 10/12 سه شنبه ورزش (1) 6
14/00 10/12 سه شنبه تربیت بدنی 7
09/00 10/13 چهارشنبه انقلاب اسلامی ایران 8
10/00 10/13 چهارشنبه حفظ جزء سی قرآن 9
11/00 10/13 چهارشنبه فارسی 10
13/00 10/13 چهارشنبه آئین زندگی 11
14/00 10/13 چهارشنبه فرهنگ و تمدن اسلامی 12

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر