امتحانات
1403/2/27 پنجشنبه
زمان برگزاری آزمونهای دروس عمومی به صورت الکترونیکی

.

ساعت 9

26/3/1403

انقلاب اسلامی

ساعت 10

26/3/1403

اندیشه اسلامی 1

ساعت11

26/3/1403

فارسی

ساعت 13

26/3/1403

آیین زندگی

ساعت 14

26/3/1403

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

ساعت 17

26/3/1403

حفظ جز 30

ساعت 8

27/3/1403

تفسیر موضوعی قرآن

ساعت 9

27/3/1403

دانش خانواده و جمعیت

ساعت 10

27/3/1403

زبان خارجی

ساعت 11

27/3/1403

اندیشه اسلامی 2

ساعت 13

27/3/1403

ورزش 1

ساعت 14

27/3/1403

تربیت بدنی

ساعت 16

27/3/1403

اخلاق اسلامی

زمان برگزاری آزمونهای دروس عمومی که به صورت الکترونیکی برگزار می گردد


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر