تاريخچه

دانشگاه پيام نور مركز ابهر در سال 1354 با نام دانشگاه آزاد ايران افتتاح شد اما فعاليت اصلي خود را تحت عنوان دانشگاه پيام نور مركز ابهر، از سال 1367 شروع نموده و در حال حاضر، به عنوان قديمي ترين دانشگاه استان زنجان و يكي از قديمي ترين مراكز دانشگاه پيام نور، فعاليت مي كند.

در حال حاضر، دانشگاه داراي 5000 دانشجو در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد بوده و داراي 45 رشته - گرايش در مقطع كارشناسي و 5 رشته - گرايش در مقطع كارشناسي ارشد است. اين دانشگاه داراي 17 عضو هيئت علمي ثابت و تمام وقت و حدود 250 عضو هيئت علمي همكار مي باشد.

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما